You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REGULAMIN

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY PRAWNE DZIAŁANIA NASZEGO SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW

Właścicielem sklepu internetowego jest 7&7 Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Plac Orląt Lwowskich 20 D
53-605 Wrocław
NIP: 8971789684
REGON:022137213
KRS:0000461403

§1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu internetowego psotnaprzesyłka.pl może być wyłącznie osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych ("Klient").
 2. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony psotnaprzesyłka.pl.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta wobec psotnaprzesyłka.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, psotnaprzesyłka.pl przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem psotnaprzesyłka.pl o przyjęciu ww. oferty.
 5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na podany przez Klienta w formularzu adres dostawy.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu psotnaprzesyłka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 7. W celu modyfikacji zamówienia, adresu dostawy lub innych elementów zamówienia, Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z psotnaprzesyłka.pl.

§2. Sposób składania zamówień

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem formularza dostępnego w sklepie internetowym, który umożliwia złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, a także określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie pól obowiązkowych; podanie danych kontaktowych (adres mailowy) oraz podanie dokładnego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, kontaktujemy się z daną osobą w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

§3. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.
 2. Zapłaty można dokonać:
 • przelewem bankowym lub kartą płatniczą/kredytową w systemie płatności elektronicznych. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymaniu przez 7&7 Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności
 • rozliczenia transakcji kartą płatniczą/kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paymento.pl
 1. Jeśli Klient dokonuje zapłaty za zamówienie w formie przelewu, poprzez swoje konto bankowe 7&7 Sp. z o.o. zastrzega sobie 5 dni roboczych na realizację zamówienia od momentu wpłynięcia kwoty na konto (oczekiwanie na zaksięgowanie przelewu na koncie)

Dane do przelewu:

7&7 Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Orląt Lwowskich 20 D

Nr rachunku: 47 2490 0005 0000 4530 9259 4660                                                                                     

§4. Czas realizacji zamówień i formy wysyłki

 1. Na terenie Polski przedmiot zamówienia, w zależności od wybranej opcji, jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez klienta.
 2. Szczegóły dotyczące przesyłki znajdują się pod adresem http://psotnaprzesylka.pl/strona/1/dostawa

§5. Rezygnacja z zamówienia, zwrot oraz odstąpienie od umowy

Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego należą do grupy produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, dlatego sprzedający nie przewiduje prawa odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązujesię do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyrażazgodę na ich przetwarzanie przez sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienie towaru w sklepie oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej przez Klienta z firmą 7&7 Sp. z o.o.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach przed ich wprowadzeniem i będą mogli zapoznać się z nimi, zaakceptować je lub odrzucić (co jednak skutkować będzie rezygnacją z dalszej współpracy).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacjach spornych strony zobowiązane są do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sprawy.
 5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.